Privacy verklaring
KD Straal- en Spuitservices

KD Straal- en Spuitservices (hierna KD Services) streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van KD Services achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd. De website is voorzien van een SSL Sectigo servercertificaat.

Verwerking en doel van verstrekte persoonsgegevens

Onder menu-item ‘Contact’ op deze website, worden om persoonlijke gegevens gevraagd van uzelf of van uw onderneming. Dit betreffen contactformulieren welke een e-mail genereren aan KD Services.
Alle correspondentie wordt bewaard zolang het noodzakelijk is. Wij vinden het legitiem om uw bericht te beantwoorden en daarbij uw persoonsgegevens te gebruiken.

Dit geldt ook als u ons een e-mail zendt en voor alle persoonsgegevens die u in uw contact met ons vermeldt, ook telefonisch.

Alle nieuwe contacten worden niet opgenomen in adressenbestanden of nieuwsbriefberichten.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij na uw opdrachtverstrekking in overeenstemming met de aard van onze dienstverlening, dan wel op grond van een dwingendrechtelijke verplichting.

Inzage, correctie en recht van verzet

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kd-services.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

KD Services zal zo snel mogelijk, maar binnen 5 dagen, op uw verzoek reageren.

Cookies

KD Services maakt op haar website geen gebruik van cookies, anders dan de noodzakelijke welke nodig zijn om de website te laten draaien.

Delen met derden

KD Services verstrekt uw gegevens niet aan derden

Internetsites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy verklaring

KD Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging

KD Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kd-services.nl

Scroll naar boven